Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3
De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor
Lees meer

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten
Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen
Lees meer

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan
Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die
Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend
Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in
Lees meer

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te
Lees meer

Belastingdienst niet klaar voor AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt
Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De
Lees meer

Scholingsuitgaven
Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan
Lees meer

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post
Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien
Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding
Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een
Lees meer